Legal Notices


Namn på tjänsteerbjudaren:
Sagawe & Klages Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rothenbaumchaussee 95 · D-20148 Hamburg
Tel. +49 40 357534-0 · Fax +49 40 357534-34
E-Mail: kontor(at)tyskret(dot)com


Registrerat säte:
Hamburg (AG Hamburg, PR 954)

Partner: Christian Sagawe, Dr. Johannes Klages, Sebastian Kuhlmann, Christoph Schulze, Dr. Axel B. Röpke

 

Moms-ID-Nummer: DE 118958488

 

Upplysning om deltagande i alternativa tvistlösningsförfaranden (allmän informationsplikt enligt 36 § VSBG):

Enligt 36 § tyska Konsumenttvistlösningslagen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG) upplyser vi om att vi ej deltar i tvistlösningsförfaranden vid Konsumenttvistlösningsnämnderna (Verbraucherschlichtungsstelle).

 

Online tvistlösning:

EU Kommissionens platform avseende tvistlösning för konsumenter: www.ec.eu­ro­pa.eu/consumers/odr

 

Yrkesupplysningar för de tyska advokaterna (Rechtsanwälte):

 

Alla Rechtsanwälte (tyska advokater) är licenserade i förbundsrepubliken Tyskland och medlemmar i Hanseatische Rechtsanwaltskammer (Advokatsamfundet i Hamburg). Titeln ”Rechtsanwalt” tilldelades i Förbundsrepubliken Tyskland.

 

Ansvarig tillsynsmyndighet för de tyska advokaterna (Rechtsanwälte) och partnerskapsbolaget (Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung)::

Hanseatische Rechtsanwaltskammer
Valentinskamp 88, D-20355 Hamburg
Tel. +49 40 35 74 41-0
Fax +49 40 35 74 41-41
E-Mail: info(at)rak-hamburg(dot)de

Yrkesrättsliga regler för tyska advokater (Rechtsanwälte):

BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung (regler om god advokatsed för tyska advokater)

BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte (yrkesförordning för tyska advokater)

RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz lag om advokaternas arvoden)

FAO – Fachanwaltsordnung (förordning för specialist-advokater)

CCBE - Berufsregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft (regler om god advokatsed för europeiska advokater)

 

De relevanta yrkesrättsliga reglerna finns på Bundesrechtsanwaltskammers (Advokatsamfundet i Förbundsrepubliken Tyskland) hemsida:http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/#tdg

Yrkesupplysningar för den auktoriserade revisorn (vereidigter Buchprüfer):
Christian Sagawe som auktoriserad revisor (vereidigter Buchprüfer) är licenserad i Förbundsrepubliken Tyskland och medlem i revisorkammaren (Wirtschaftsprüferkammer [Körperschaft des öffentlichen Rechts]). Yrkestiteln „vereidigter Buchprüfer“ tilldelades i Förbundsrepubliken Tyskland.

 

Ansvarig tillsynsmyndighet för den aktoriserade revisorn (vereidigten Buchprüfer):
Wirtschaftsprüferkammer Körperschaft des öffentlichen Rechts
Hauptgeschäftsstelle Berlin
Rauchstraße 26, 10787 Berlin
Postfach 30 18 82, 10746 Berlin
Tel. 030 / 72 61 61-0
Fax. 030 / 72 61 61-212
E-Mail kontakt@wpk.de

Yrkesrättsliga regler för auktoriserade revisorer (vereidigte Buchprüfer):
WPO –Wirtschaftsprüferordnung (förordning om revisorer)
BS WP/vBP – Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (regler om god revisorsed)
Satzung für Qualitätskontrolle (regler om kvalitetskontroll)
WPBGHV - Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtverordnung (förordning om revisorers professionelle ansvarsförsäkring)

De relevante yrkesrättsliga reglerna finns på Wirtschaftsprüferkammers (Tyska revisorkammaren) hemsida: http://www.wpk.de/wpk/rechtsvorschriften/

Professionell ansvarsförsäkring för Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, Rechtsanwälte och den auktoriserade revisorn:

HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

Försäkringen omfattar verksamhet i Europa och uppfyller minst de krav som anges i 51 § Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) och 54 § Wirtschaftsprüferordnung (WPO) i förbindelse med Verordnung über die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (WPBHV).