Dr. Axel B. Röpke

Rechtsanwalt

Partner

 

Telefon

+49 40 35 75 34 - 0

Telefax

+49 40 35 75 34 - 34

 

abr@tyskret.com

 

Verksamhetsområden
•    Energy & Renewables
•    Bolagsrätt / Mergers & Acquisitions

 

Expertis
Axel Röpke är delägare i firman sedan 2012. Han arbetar, sedan mer än tio år, med transaktioner och projektmanagement inom områdena förnybar energi och bolagsrätt. Han har varit delaktig i medelstora och stora transaktioner av gränsöverskridande karaktär. Axel Röpke är specialiserad på juridisk rådgivning för inhemska och utländska investeringsfonder, förmögna privata investerare och banker i samband med projekt inom förnybar energi.

Innan Axel Röpke kom till Sagawe & Klages, var han verksam som företagsjurist för ett It-företag under två år och därefter som advokat på en större dansk-tysk advokatbyrå, senast som ansvarig advokat för avdelningen för förnybar energi.

Sedan 2009 är Axel Röpke styrelseordförande för Bundesverband Windenergie Hamburg (BWE) [tyskt förbund för vindenergi Hamburg] och är sedan 2015 dessutom vice ordförande för Bundesverband Windenergie, Berlin. Han är även föredragshållare i internationella sammanhang rörande energirätt, och då särskilt om utvecklingen av marknaden för förnybar energi i Tyskland.

 

Kvalifikation
Exam i „Energy Law and Management“, Bochum 2009
Doctor Iuris 2005
Licens som Rechtsanwalt 2004
Universitet Osnabrück, Paris och Hamburg

 

Språk
tyska, engelska, danska, franska

 

Medlemskap

Deutsch-Nordische Juristenvereinigung (www.dnjv.org), Styrelseordförande av Bundesverbandes Windenergie Hamburg (BWE) [tyskt förbund för vindenergi Hamburg], vice ordförande av Bundesverband Windenergie (BWE), Juridiska rådgivande kommitté av Bundesverband Windenergie (BWE), Dansk Vindmølleforening, Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, Round Table (RT 100 Hamburg), ELSA Alumni, Dansk Business Club

 

Intressen

Segling, rodd, tennis, golf och såklart Danmark