EEG 2014 antagen – träder i kraft den 1 augusti 2014

28.07.2014

Upphandling/utbud

I EEG 2014 2 § 5 st. meddelas et paradigmskifte, som enligt lagens ordalydelse senast börjar år 2017: Inte bara solenergi-anläggningar skall upphandlas utan samtlig förnybar energi. Hur reglerna kommer att se ut förblir osäkert – det skall först avvaktas erfarenheter från försök med solenergi-anläggningar. Ministeriet har inkallat till s.k. konsultationssamtal i vilka man ber om förslag om hur proceduren skulle kunna se ut. Det nämns uttryckligen i lagen (som var ett krav från delstaterna), att aktörernas mångfald bör bevaras vid en omställning till krav på upphandling – men hur detta skall se ut är ännu okänt och förbehållet för en förordning.

 

Avståndsregler efter delstats-reglemente

En annan dålig nyhet är en option för delstaterna att tillägga särskilda regler om vilket avstånd vindkraftverk skall hålla till annan bebyggelse (inte endast bostäder). Hur många delstater som kommer att besluta sådana regler kan inte förutses för tillfället; de nordliga delstaterna har redan signalerat att de inte önskar att införa det. Delstaterna Bayern och Sachsen har dock med detsamma meddelat, att de vill föreskriva ett avstånd på minst tio gånger vindkraftverkets totala höjd, med andra ord minst 2.000 m för nya anläggningar med en navhöjd på 150 m. Möjligheten för kommunen att tillåta ett mindre avstånd finns i detta sammanhang endast på pappret. Om detta förslag blir lag, står det tämligen klart att det framöver inte längre kommer att vara möjligt att resa nya vindkraftsanläggningar i dessa delstater.  

 

Ikraftträdande

EEG 2014 gäller för samtliga vindkraftsanläggningar som tas i drift efter 31 juli 2014 kl. 24:00.

 

Det finns en undantagsregel för vindkraftverk som tillstånd enligt BImSchG-lagen beviljades för innan den 23 januari 2014 (det var dagen då regeringens planer blev offentliggjorda) och som ansluts till nätet innan den 31 december 2014: här gäller fortfarande de gamla EEG 2012-reglerna för ersättningen.

 

Ändringar för "gamla" vindkraftverk

Det finns en del ändringar också för "gamla" vindkraftverk (som togs i drift innan den 31 juli 2014):

 

- Existerande vindkraftverk skall registreras i anläggsregistret efter de första 60 månaderna i drift ( det gäller alltså först för anläggningar som togs i drift efter 1 augusti 2009). Om inte detta sker, bortfaller krav på EEG-ersättningen.  

 

 - Managementpremien och fjärrstyrningsbonusen bortfaller också för gamla vindkraftverk; förordningen om marknadspremie ”MaPrV” är upphävd per 1 augusti 2014 (dessa betalningar var inte garanterade enligt lagen och kunde därför upphävas utan vidare). Men det finns i EEG 2014 100 § 1 st. nr. 8 a) och b) fram till 31 december 2014 en övergångsordning, enligt vilken det fortsatt betalas ut ytterligare 0,6 ct/kWh (som hittills) och från och med 1 januari 2015 0,4 ct/kWh (istället för 0,5 ct/kWh enligt de gamla reglerna). Hur länge denna övergångsordning kommer att gälla er dock osäkert.

 

- Samtliga vindkraftsanläggningar (över 0,1 MW) skall kunna fjärrstyras framöver (senast 1 april 2015) om deras el skall marknadsföras direkt; det är dock tillräckligt, om det är fallet för nätanslutningspunkten (som typiskt omfattar flera vindkraftsanläggningar).

 

 

 

Lagtexten kan finnas her.

<< First < Previous 1 2 3 Next > Last >>