Afgift på køb af fast ejendom

04.07.2013

Afgift på køb af fast ejendom - Koncernintern omstrukturering

Ifølge den tyske lov om afgift på køb af fast ejendom skal der også svares afgift ved salg af fast ejendom i Tyskland, når aktier eller anparter i et selskab, der ejer fast ejendom, indirekte afhændes. Det kan undertiden medføre ubehagelige overraskelser, nemlig når en overdragelse af aktier eller anparter inden for en koncern (såkaldt "Umhängen von Beteiligungen") utilsigtet udløser afgiftspligt.

 

For dog at muliggøre økonomisk fornuftige og nødvendige omstruktureringer i koncerner, uden at dette medfører yderligere skatter og afgifter, har lovgivningsmagten i 2010 indføjet en såkaldt "koncernklausul" i loven (§ 6a GrEStG).

 

Iflg. denne skal der herefter ikke svares afgift, når

•   der er tale om en virksomhedsomdannelse i den tyske lov om virksomhedsomdannelses ("Umwandlungsgesetz") forstand, og

•   når alene et kontrollerende og et eller flere af dette kontrollerende selskab afhængige selskaber er involveret (d.v.s. når der er tale om en koncernintern selskabsomdannelse uden deltagelse af tredjeparter). Et selskab anses som "afhængigt", når det herskende selskab i en periode af mindst 5 år før og 5 år efter selskabsomdannelsen direkte eller indirekte har ejet en selskabsandel af det afhængige selskab på mindst 95%.

 

Det er i den forbindelse uden betydning, om en sådan selskabsomdannelse har fundet sted i Tyskland eller i et andet EU-land.

 

Hvis De har spørgsmål hertil, er De meget velkommen til at rette henvendelse til os!

<< First < Forrige 1 2 3 4 Næste > Last >>