Diskussion om det vedvarende energi lov (EEG 2014)

17.12.2013

I sidste uge var koalitions-aftalen mellem de konservative (CDU/CSU) og socialdemokraterne (SPD) på plads. Medlemmerne af socialdemokraterne har vedtaget koalitions-aftalen. Ordlyden findes på begge partiernes hjemmeside og kan nærlæses dér - alt efter politisk ønske enten hos

https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf

eller

http://www.spd.de/linkableblob/112790/data/20131127_koalitionsvertrag.pdf

 

Deres planer om vedvarende energi behandles på siderne 49ff., og set med vedvarende øjne ser fremtiden tildels endnu mere restriktiv ud, end man kunne forvente efter det oprindelige udkast af arbejdsgruppen, og i øvrigt er formuleringer stadig vag og uklar.

 

 Kun "40% til 45%" skal vedvarende energi bidrage til det samlede energibehov i Tyskland i år 2025 (det er 25% allerede nu), eller med andre ord skal 55% til 60% stadigvæk komme fra fossile brændstoffer om ti år. Det lyder som en åbenlys garanti for kulkraftværker. Men selv med disse beskedne tal står det faktisk temmelig uklart, hvordan koalitionen forestiller sig, hvor den fornødne vedvarende energi skal komme fra, efter off-shore ydelser begrænses til de allerede planlagte vindparker og on-shore vindmøller kvæles med endnu lavere priser og begrænsninger for nye planer.

 

Efter koalitionsaftalen skal vi bla. regne med følgende forværringer i EEG:

- indtægtssatser sættes ned (i ukendt størrelsesorden)

- degression forhøjes (i ukendt størrelsesorden)

- bonusordninger sløjfes (i ukendt omfang - sandsynligvis alle boni)

- undtagelser for vedvarende el ("Grünstromprivileg") slettes

- op til 5% af ydelsen betales ikke ved net-overlast

- møller må kun bygges hvis mindst 75% ydelse i forhold til en optimal "reference-mølle" er sikret

- det medfører, at ingen nye møller kan rejses i den sydlige del af Tyskland

- delstater må lave regler om mindsteafstand mellem beboede huse og vindmøller

- det vil medføre, at delstater, der ikke ønsker flere møller ikke kun kræver 1.000m (som vejledningen siger p.t.), men måske 1.500m eller 2.000m afstand (sidstnævnte er plan i Bayern) og dermed umuliggøre enhver planlægning

 

På længere sigt

- pligt (ikke option) til direkte markedsføring, først for større anlæg, fra år 2017 for alle

- udlicitationsmodel fra år 2018 (forenklet sagt: dem, der leverer til den laveste pris, får tilladelsen)

 

Næsten den eneste positive ting i hele aftalen er, at der blev slået fast, at man ikke rører ved betaling af de eksisterende vedvarende anlæg. Men det er jo næsten en selvfølge, når man skeler på den retslige og forfatningsmæssige situation i Tyskland.

 

Den videre tidsplan er, at et nyt lovforslag fremlægges til påske 2014 med endelig vedtagelse i løbet af sommeren.

 

Heldigvis kan man konstatere, at der er kommet omfattende kritik overfor disse energipolitiske planer fra mange sider, som alle påpeger, at det er nærmest en "roll-back" i forhold til udviklingen indtil nu. Sågar de tyske katolske biskopper, ellers ikke kendt som spydspids af kampen for samfundsfremskridt, ønsker en mere konsekvent støttelse af vedvarende energi

http://www.sueddeutsche.de/i5138q/1688037/Verzichten-lernen.html

 

Så kan man kun håbe, at den endelige lov bliver mere vedvarende-venlig, end det ser ud til lige nu, og forhåbentligt uden at der sker nye miljø-katastrofer.