EEG 2014 (status pr. januar 2014)

28.01.2014

III. Byggelov

Byggeloven skal ændres således, at forbundslandene i fremtiden selv må fastlægge, hvilken afstand der mindst skal være nødvendig mellem vindkraftanlæg og beboelsesområder. Der er ikke brug for megen fantasi til at forudsige, at der f.eks. i Bayern eller Nordrhein-Westfalen alene derfor ikke vil blive oprettet vindkraftanlæg i den nære fremtid. Dog er der allerede politisk modstand mod denne plan – muligvis indføres undtagelsesordninger.

 

IV. Direkte markedsføring

Direkte markedsføring bliver efter regeringsplanen obligatorisk. På papiret sker dette gradvis, i realiteten med det samme ved ikrafttræden af den nye lov, da allerede det første trin gælder for alle nye anlæg over 500 kW. Findes der overhovedet endnu økonomisk arbejdende vindkraftanlæg med lavere ydelse?

 

Allerede fra 2017 finder de første udskrivningsrunder sted med årligt ca. 400 MW (uden evalueringen, som der var ellers aftalt i koalitionskontrakten); om udskrivningen kun skal gælde for photovoltaik eller også for vindenergi, er endnu ikke klart. Alle detaljer skal ordnes af forordninger – uden parlamentarisk kontrol.

 

V. Eksisterende anlæg og overgangsregler

Den gode nyhed: Vederlag for eksisterende anlæg ændres ikke (alt andet havde også ført til enorme erstatningskrav).

 

EEG 2012 skal også fortsat gælde for anlæg, der blev godkendt til den 21.01.2014 (det er den dato, minister Gabriel har offentliggjort sine planer) og er idriftsat til den 31.12.2014. Dette bliver forklaret ved, at der jo allerede står i EEG 2012, at ændringer er mulige i 2014 (hvad der er falsk: ifølge § 65 EEG skal regeringen forelægge en evaluering af loven til den 31.12.2014, således at en nyordning af EEG først var planlagt i 2015 med en ikraftræden den 01.01.2016). I betragtning af længden af vindprojekternes planlægnings- og godkendelsesprocedurer anser vi overgangsfristen som værende alt for kort (hvis den bliver til lov som den er forslået nu) med gode chancer til at omstøde med retternes hjælp.

 

VI. Hvad der mangler

Hjørnesten-dokumentet indeholder ingen oplysninger om den i koalitionsaftalen nævnte hensigt at indføre et netvederlag. Også den tildigere nævnte option, ved overbelastning af nettet ikke at betale op til 5% af årsarbejdet, mangler. Om dette betyder, at der ikke holdes fast ved dette kan først siges, når det første lovforslag foreligger.