EEG 2014 (status pr. januar 2014)

28.01.2014

Langsomt bliver den store koalitions (Konservative og Socialdemokrater) planer om hvordan den nye EEG skal se ud, mere konkrete. Den 22.01.2014 har regeringen godkendt de såkaldte "hjørnesten" (på tysk "Eckpunkte"), hvilke den nuværende minister, der er ansvarlig for vedvarende energi, Sigmar Gabriel (SPD), har fremlagt. Nedenfor vil vi beskrive de vigtigste punkter for onshore-vindkraften, der blev fastlagt i denne regeringsplan:

 

I. Reduktion af vederlag

- Managementpræmie, Repowering-Bonus og SDL-bonus bortfalder.

 

- Det "gennemsnitlige vederlag ved produktive steder" til en løbetid på 20 år skal være 10 til 20 % under under niveauet i 2013. I hvilket omfang der vil blive reduceret, er fortsat uklart – man må gå ud fra at starttariffen vil være omkring 8 €ct/kWh.

 

- Starttariffen skal fortsat blive betalt fast i 5 år. Referencemodellen bliver ifølge denne plan strammet betydeligt: Mens den høje starttarif nu gælder i yderlige 15 kalenderår for alle møller med med maksimalt 82,5% ydelse i forhold til referencen, skal denne tærskel fremover nedsættes til 77,5%. På den anden side af skalaen står beliggenheden med 130% af referencen (nu 150%), som ved udgang af de første 5 år kun skal modtage et minimumsvederlag på 4,95 €ct/kWh. Mellem disse to yderpunkter bliver der interpoleret lineart.

 

II. "Åndende låg" (Atmender Deckel)

I fremtiden skal der årligt yderligere installeres mellem 2,4 og 2,6 GW vindenergi på land (til sammenligning: 2011 var det 2,3og 2012 2,8 GW). Den faktiske tilbygning af de sidste 4 kvartaler skal så afgøre starttariffen til vindenergianlæg, der bliver idriftsat 12 måneder senere. Denne fremgangsmåde, der vanskeliggør enhver pålidelig planlægning (hvis ikke gør den helt umulig), har fået det eufemistiske navn "åndende låg". Metoden blev overtaget fra de eksisterende regler for solceller, hvor den allerede bliver praktiseret siden EEG 2012; herved overser regeringen, at solcelle-projekter har en væsentlig kortere planlægningstid (til dels kun 1 til 2 måneder) end vindprojekter.

 

Ved en tilbygning på 2,4 til 2,6 GW inden for 12 måneder bliver starttariffen for vindenergianlæg hvert kvartal nedsat med 0,4% (dette svarer til ca. 1,59% per år sammenlignet med de nuværende 1,5%). Ved over- eller underskridelse af denne såkaldte korridor (ligeligt i begge retninger) sker der en tilpasning af degressionen. Degressionen skal gradueres i 200MW-trin, hvor der i de første to trin bliver henholdsvis tilpasset med 0,1 procentpunkter, derefter 3 gange med 0,2 procentpunkter.

 

For at kunne beregne status af udvidelsen, bliver der iht. hjørnestenene indført et rapportkrav for nye anlæg.

<< First < Forrige 1 2 3 Næste > Last >>