EEG 2014 - Regeringens lovforslag (april 2014)

14.04.2014

Pligt til egen markedsføring

Fremover er alle mølleejere forpligtede til at sælge deres el på eget ansvar - som det allerede sker nu for ca. 80% af den samlede el fra vindmøller på frivillig basis (EEG-E 2014 § 19). Skulle det ikke være muligt (fx. fordi man ikke finder en aftager) bliver møllejeren straffet med en nedsat tarif på 80% af det normale vederlag (EEG-E 2014 § 36), som betales af netselskabet.

 

Licitation

I EEG-E 2014 § 2 stk. 5 varsles et paradigmeskift, som senest skal finde sted i år 2017 : Ikke kun solcelle-anlæg skal udliciteres, men samtlige vedvarende energi. Det er vel den mest alvorlige klausul i loven, som vender hele markedet på hovedet. Hvordan reglerne skal se ud bliver i det uvisse - der skal afventes erfaringer fra forsøg med solcelle-anlæg. Jeg mener ikke, at disse erfaringer kan anvendes på vindenergi, som har en meget mere tidskrævende tilladelsesprocedure. Lovforslagets tidshorisont er, at kun mølleparker, der er tilladt indtil 31.12.2016 og idriftsat indtil 31.12.2018 skal kunne blive i den gamle ordning (EEG-E 2014 § 98).

 

 

Afstandsregler efter delstats-reglement

En anden dårlig nyhed er en option for delstaterne, at tillade særregler om, hvilken afstand møller skal have overfor andre bygninger (ikke kun beboelser). Hvor mange delstater vælger at vedtage tilsvarende regler, vides endnu ikke; de nordlige delstater har allerede signaliseret, at man ikke ønsker at indføre det. Delstat Bayern dog har med det samme annonceret, at de vil forlange en afstand på mindst 10 gange den samlede højde af møllerne, m.a.o. mindst 2.000m ved moderne møller på 150m navhøjde. Muligheden for kommuner, at tillade mindre afstand, står i denne sammenhæng kun på papir. Hvis det bliver til lov er det temmeligt klart, at det ikke vil være muligt at rejse nye møller i Bayern fremover.

 

Overgangsregler

Overgangsreglerne er ikke blevet ændret siden sidst. Lovens ikrafttræden er fortsat planlagt til den 01.08.2014. Mens betalingsvilkår for eksisterende møller skal blive uændret, skal EEG 2014 gælde for alle nye anlæg. Kun for møller, der var tilladt jf. BImSchG-loven før den 23.01.2014 (det var dagen, hvor regeringsplanerne er blevet offentliggjort) *og* tilsluttet inden 31.12.2014 gælder fortsat de gamle EEG 2012-regler vedr. betaling.

 

Efter regeringskoalitionens ambitiøse tidsplan skal loven vedtages inden sommerferie. Men som man siger: Der findes endnu ingen lov, der har forladt parlamentet som den er blevet fremsat. Så der er vel lidt håb tilbage, at de værste klausuler kan lempes lidt under den parlamentariske behandling.

 

Lovforslag samt motiver, der efterhånden fylder 314 sider (uden lov om anlægskartoteket og lov om delstaternes ret til at tilpasse byggereglement) kan downloades på bla

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html

<< First < Forrige 1 2 Næste > Last >>