EEG 2014 - Regeringens lovforslag (april 2014)

14.04.2014

Da den tyske regering mellem konservative og socialdemokrater meddelte i deres koalitionsaftale før jul, at lovforslag vil fremsættes den 8. april 2014, var vi temmeligt skeptiske. Men - minister Gabriel kunne holde ord og leverede til tiden. Det skal dog nævnes, at det medførte mere end otte versioner af lovteksten, hvor det var næsten umuligt at holde øje med ændringerne hver gang, og undertiden havde de involverede parter kun to dage til at kunne kommentere på den sidste udvikling.

 

Loven er blevet endnu mere omfattende end den har været i forvejen (nu 99 paragraffer med fire tillæg og en ny lov om anlægskartoteket) og den er meget svært at forstår og gennemskue. Ovenikøbet står det stadigvæk uvis, i hvilken omfang de tyske storforbrugere af el fremover skal være fritaget for at indbetale deres del af EEG-støtte, den såkaldte "Umlage".

 

Jeg forsøger alligevel efterfølgende at ridse de vigtigste punkter for gamle og nye onshore-mølleejere op.

 

Vederlag

Størrelsen af vederlag er uændret siden sidst: for el fra nye on-shore-møller indtil idriftsættelsen den 31.12.2015 betales i 20 kalenderår i alt 4,95 €ct/kWh. Dette er all-in og uden yderligere boni; alt hvad der hedder grøn-el-privileg, SDL eller repoweringbonus osv. bortfalder.

 

De første fem år betales dog 8,9 €ct/kWh. Fem-års-perioden med den høje betaling forlænges stort set efter samme beregningsmetode med referencemøllen som hidtil, dog med andre tal. Tærskel for betaling af den høje betaling i hele yderligere 15 kalenderår ligger fremover ikke på 82,5% af referenceproduktionen som jf. EEG 2012, men allerede på 80%, se lovforslag EEG-E 2014 § 47.

 

Samlet antal af nye møller

Det er regeringens politiske ønske, at der installeres 2,5 GW i vindenergi om året (EEG-E 2014 § 3). Effekten af de møller, der bliver pillet ned, trækkes fra ("netto-metoden"). Ved en tilbygning på 2,4 til 2,6 GW inden for 12 måneder bliver starttariffen for vindenergianlæg hvert kvartal nedsat med 0,4% (dette svarer til ca. 1,59% pr. år sammenlignet med de nuværende 1,5%).

 

Ved over- eller underskridelse af den såkaldte korridor på 2,4 til 2,6 GW (ligeligt i begge retninger) sker der en tilpasning af degressionen. Degressionen skal gradueres i 200MW-trin, hvor der i de første to trin henholdsvis bliver tilpasset med 0,1 procentpunkter, derefter 3 gange med 0,2 procentpunkter (EEG-E 2014 § 28). Fremgangsmåden kaldes åndende låg - "atmender Deckel".

 

For at holde styr med den installerede effekt oprettes et anlægskartotek, hvor alle eksisterende og nye møller skal registreres (med trussel om at ikke få EEG-vederlag, hvis ikke det sker indenfor nærmere definerede frister).

 

Netmanagement

Hvis nettet var overbelastet og derfor ikke kunne aftransportere hele produktionen, var det hidtil netselskabet, der var forpligtet til at betale fuld erstatning for den ikke aftagede el. Det ændres jf. EEG-E 2014 § 15 således, at der fremover betales kun 95%, med mindre tabet overstiger 1% af indtægter af den pågældende mølle.

<< First < Forrige 1 2 Næste > Last >>