EEG 2014 vedtaget – er trådt i kraft den 1. august 2014

28.07.2014

Licitation/udbud

I EEG 2014 § 2 stk. 5 varsles et paradigmeskifte, som efter lovens ordlyd senest påbegyndes i år 2017: Ikke kun solcelle-anlæg skal udliciteres, men samtlige vedvarende energi. Hvordan reglerne skal se ud bliver i det uvisse - der skal afventes erfaringer fra forsøg med solcelle-anlæg. Ministeriet har indkaldt til såkaldte konsultationssamtaler, hvor man beder om forslag, hvordan proceduren kunne se ud. Der nævnes udtrykkeligt i loven (som var et krav af delstaterne), at aktørernes mangfoldighed bør bevares ved omstilling til licitationer – men hvordan det skal se ud er endnu ukendt og forbeholdt til en forordning.

 

Afstandsregler efter delstats-reglement

En anden dårlig nyhed er en option for delstaterne, at tillade særregler om, hvilken afstand møller skal have overfor andre bygninger (ikke kun beboelser). Hvor mange delstater vælger at vedtage tilsvarende regler, vides endnu ikke; de nordlige delstater har allerede signaliseret, at man ikke ønsker at indføre det. Delstaterne Bayern og Sachsen har dog med det samme annonceret, at de vil forlange en afstand på mindst 10 gange den samlede højde af møllerne, m.a.o. mindst 2.000m ved moderne møller på 150m navhøjde. Muligheden for kommuner, at tillade mindre afstand, står i denne sammenhæng kun på papir. Hvis det bliver til lov er det temmeligt klart, at det ikke vil være muligt at rejse nye møller i disse delstater fremover.

 

Ikrafttræden

EEG 2014 gælder for samtlige møller, der idriftsættes efter den 31.07.2014 kl. 24.

 

Der findes en undtagelsesregel vedr. møller, der var tilladt jf. BImSchG-loven før den 23.01.2014 (det var dagen, hvor regeringsplanerne er blevet offentliggjort) og tilsluttet til nettet inden 31.12.2014: her gælder fortsat de gamle EEG 2012-regler vedr. betaling.

 

Ændringer for "gamle" møller

Der er en del ændringer også for "gamle" møller (der er blevet idriftsat inden 31.07.2014):

 

- Eksisterende møller skal registreres i anlægskartoteket efter de første 60 måneders drift (det gælder altså først for møller med idriftsættelse efter 01.08.2009). Hvis ikke det sker bortfalder krav på EEG-betaling.

 

 - Managementpræmien og fjernstyringsbonus bortfalder også for gamle møller; forordningen om markedspræmie "MaPrV" er ophævet pr. 01.08.2014 (disse betalinger var ikke lovgaranteret og kunne derfor ophæves uden videre). Men der findes jf. EEG 2014 § 100 stk. 1 nr. 8 a) og b) op til 31.12.2014 en overgangsordning, hvorefter der fortsat betales samlet yderlige 0,6 ct/kWh (som hidtil) og fra og med 01.01.2015 0,4 ct/kWh (i stedet for 0,5 ct/kWh jf. det gamle regelsæt. Hvor længe denne overgangsordning opretholdes er uvis.

 

- Samtlige møller (over 0,1 MW) skal kunne fjernstyres fremover(senest indtil 01.04.2015), hvis deres leverancer skal direkte markedsføres; det er dog tilstrækkeligt, hvis det er tilfælde for nettilknytningspunktet (som typisk omfatter flere møller).

 

Der er mulighed for at få en uddybning og opdatering samt at stille spørgsmål den 13. november 2014 i Fredericia, hvor Christian Sagawe holder foredrag om emnet ved temadag om vindmøller i udlandet, som arrangeres af Danmarks Vindmølleforening.

 

 

Lovteksten kan findes her.

Teksten som pdf.

<< First < Forrige 1 2 3 Næste > Last >>