EEG 2014 vedtaget – er trådt i kraft den 1. august 2014

28.07.2014

Fremtidig tilpasning af vederlag efter samlet effekt

Loven har til formål at der indtil videre skal tilbygges on-shore-møller med en effekt på 2.500 MW om året (EEG 2014 § 3). Effekten af møllerne, der bliver pillet ned, trækkes fra ("netto-metoden"). Første beregningstidsrum er de tolv måneder fra 01.08.2014 til 31.07.2015 (EEG 2014 § 29 stk. 6).

 

Idéen er, at vederlaget for fremtidige møller tilpasses efter den installerede effekt i fortiden. Fremgangsmåden kaldes åndende låg ("atmender Deckel"), som allerede kendes fra solcelle-projekter, og foregår som sådan:

 

Hvis tilbygning i dette historiske tidsrum bevæger sig mellem 2.400 og 2.600 MW nedsættes vederlaget for møller, der bliver idriftsat fra og med 01.01.2016 (som hidtil har været 8,9 €ct/kWh) med 0,4%, svarende til 8,86 €ct/kWh. Tallene for de følgende kvartaler er 8,82 ct/kWh fra 01.04., 8,78 ct/kWh fra 01.07. og 8,74 ct/kWh fra 01.10.2016.

 

Bliver denne såkaldte korridor mellem 2.400 og 2.600 MW over- eller underskridt, sker der (ligeligt i begge retninger) en tilpasning af degressionen. Degressionen gradueres i 200MW-trin, hvor der i de første to trin henholdsvis bliver tilpasset med 0,1 procentpunkter, derefter 3 gange med 0,2 procentpunkter (EEG 2014 § 29). Hvis altså fx. tilbygningen i den relevante 12-måneders-perioden kun var 2.399 MW effekt, sænkes vederlag for nye møller ikke med 0,4% men kun med 0,3%, hvis den var 2.601 MW sænkes vederlag med 0,5%.

 

Denne nyvurdering sker begyndende med 01.01.2016 fremover hvert kvartal og medfører selvfølgelig en del usikkerhed i budgettering, idet man erfarer det vederlag, som faktisk kan opnås, efter al planlægning er afsluttet og bestillingen af møllen er sket.

 

Anlægskartoteket

For at holde styr med den installerede effekt oprettes et anlægskartotek, hvor alle nye møller skal registreres. Det skal ske indenfor tre uger efter byggetilladelsen og idriftsættelsen af møllen, ellers mister møllerne deres krav på betaling jf. EEG. For "gamle" møller gælder særlige regler.

 

Netmanagement

Hvis nettet var overbelastet og derfor ikke kunne aftransportere hele produktionen, var det hidtil netselskabet, der var forpligtet til at betale fuld erstatning for den ikke aftagede el. Det ændres jf. EEG 2014 § 15 således, at der fremover kun betales 95% af den reelle produktion i perioden, med mindre tabet overstiger 1% af indtægterne af den pågældende mølle.

 

En yderlig begrænsning er kommet ind i loven i sidste sekund: Hvis spotprisen for el ved el-børsen i Paris var negativ i mindst 6 timer (det er sket 10 gange de sidste fem år, og sker sandsynligvis hyppigere fremover) sættes afregningsprisen ned til nul, dog kun for møller med mindst 3 MW effekt, der er blevet tilsluttet efter 01.01.2016 (EEG 2014 § 24).