Afgift på køb af fast ejendom

04.07.2013

Afgift på køb af fast ejendom - også ved salg af aktier eller anparter i udlandet!

Det er vigtigt at vide, at det med hensyn til afgift på køb af fast ejendom er uden betydning, om der er tale om et tysk eller et udenlandsk selskab, som – direkte eller indirekte – ejer fast ejendom. Også salg af mere end 95% af aktierne eller anparterne i et dansk A/S, et engelsk Ltd. eller et luxembourgisk Sarl kan udløse afgift på køb af fast ejendom i Tyskland!

 

Dette forhold er i vidt omfang ikke kendt uden for Tyskland og kan medføre ubehagelige overraskelser.

 

Lad os antage, at et tysk GmbH-selskab ejer den grund, hvorfra selskabet driver virksomhed. Alle anparter i GmbH-selskabet tilhører et dansk moderselskab.

 

En dag overtages det danske moderselskab af en anden koncern. Alle danske anparter skifter ejer. Det registreres ikke umiddelbart i Tyskland. I tingbogen er GmbH-selskabet fortsat opført som ejer af grunden.

 

Ikke desto mindre er det ved overdragelsen af anparterne i moderselskabet indirekte en ny juridisk enhed, der er blevet ejer af den tyske grund, og dermed skal der i Tyskland svares afgift på køb af fast ejendom. Så snart det tyske skattevæsen får kendskab til ejerskiftet, vil der blive fremsendt en opkrævning på afgift på køb af fast ejendom med et rentetillæg på 6% p.a. med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for overdragelsen af anparterne.